Cô giáo như mẹ hiền

 • Trương Thị Hoài Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QL GDMN
  • Điện thoại:
   0379634117
 • Trịnh Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QL GDMN
  • Điện thoại:
   0966223685
 • Vũ Ngọc Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0356407232
 • Nguyễn Thị Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0385760163
 • Nguyễn Thị Ngãi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tế
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0368292224